Wij maken ons sterk voor een krachtige positie van senioren in de samenleving

KBO Sluiskil is een afdeling onder de vlag van KBO Zeeland en KBO-Brabant.

KBO is ook in Zeeuws Vlaanderen met een groot aantal afdelingen actief. Al deze afdelingen zetten zich in voor belangenbehartiging en onderhouden daartoe regelmatig contact met maatschappelijke organisaties zoals
welzijnsinstellingen, zorgorganisaties en woningcorporaties.
Met hulp van duizenden vrijwilligers zet KBO zich ook elke dag in voor senioren in Nederland met ouderenadvies, juristentelefoon, internetveiligheid en pensioenadvies. KBO staat voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen, waarin mensen naar elkaar omzien en waarin senioren een krachtige positie hebben. Daar maakt KBO zich sterk voor, ook in Zeeuws Vlaanderen.

Vindt u het belangrijk dat ook uw belangen op een krachtige en inspirerende wijze behartigd worden, nu en in de toekomst? Meldt u dan aan als lid.  Voor €22,- per jaar draagt u bij aan een sterke en vitale seniorenorganisatie; voor het bedrag hoeft u het niet te laten. Het lidmaatschap levert voordeeltjes op en er worden gedurende het jaar activiteiten georganiseerd ter ontspanning en gezelligheid en ook middagen met een Educatief karakter. Tevens wordt 10 keer per jaar het KBO-PCOB Magazine bij u bezorgd; vol met tips en relevante info.