Nieuws en actueel

Naamswijziging van onze afdeling in 2024

Het einde van de UNIE KBO landelijk was eind 2023 een feit. Het einde van de federatie KBO-PCOB was eind 2023 een feit. Tevens voert KBO Brabant-Zeeland in 2024 een naamswijziging door; bij het aanpassen van de statuten verdwijnt min of meer de grondslag; de K van Katholiek en de O van Ouderen wordt geschrapt; de bisschop heeft goedkeuring gegeven aan de naamswijziging, verdwijnen grondslag, etc. En op 4 juli volgt de goedkeuring bij de AV van KBO Brabant. Tevens verwijs ik naar het KBO logo met KBO Sluiskil, belangenvereniging voor senioren; bij de naamswijziging volgt ook een nieuw logo. Desalniettemin en gezien de bovenstaande feiten werd aan de leden bij de jaarvergadering voorgelegd om als afdeling formeel mee te gaan met de naamswijziging: ‘Senioren Netwerk Sluiskil’.
De leden stemden in met deze naamswijziging. De opmerking tijdens de jaarvergadering “de K van Katholiek zijnde is een begrip” is niet meer in stand te houden.


Projecten: Senioren Zelf Aan Zet, praat vandaag over morgen en WOZO (Wonen en Zorg)

De heren Johan Hessing en Maurice Scholter vormen momenteel het Kringbestuur van de KBO afdelingen in de gemeente Terneuzen. Algemeen Bestuurslid KBO Zeeland Maurice Scholter heeft de heer Hessing voorgedragen als afgevaardigde voor Zeeland voor beide projecten. Bij Senioren Zelf Aan Zet gaat Johan als ondersteuner aan het werk voor procesleider Corrie van Brenk. Over aanpak, bijeenkomsten, etc. volgt nadere info. Initiatief KBO Limburg, KBO Brabant, KBO Overijssel, KBO Zeeland. Projecten waarbij Ministerie is betrokken en contact, samenwerking op gemeentelijk niveau wordt gezocht.


Veilig autorijden voor senioren: handige tips

Even langs bij je (klein)kinderen, een bezoekje aan het museum of een ritje naar een mooi natuurgebied: autorijden geeft veel vrijheid. Maar als je wat ouder wordt, voel je je soms misschien onzeker achter het stuur. Gelukkig kan veilig deelnemen aan het verkeer nog altijd. Om je hierbij een handje te helpen, geven we je op enkele tips die bijdragen aan een veilige en verantwoorde rijstijl.
Lees verder>>


Seniorenorganisaties in de gemeente Terneuzen slaan handen ineen.

De seniorenorganisaties van KBO, PCOB en SVK hebben besloten om vanaf 1 juni hun krachten op het gebied van belangenbehartiging te bundelen.  SVK heeft zich aangesloten bij het samenwerkingsverband van KBO en PCOB die in 2017 al zijn gestart met het onder de aandacht brengen van de belangen van senioren. In eerste instantie waren deze inspanningen, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, uitsluitend gericht op de lokale politiek. In een later stadium werden ook contacten gelegd met openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen, onder meer met aan Z en ZorgSaam.

Met een bevolkingsaandeel van 25% 65 plussers vormen senioren een belangrijke bevolkingscategorie in de gemeente Terneuzen. Met hun gezamenlijke inspanningen willen de drie organisaties bewerkstelligen dat er op het gebied van senioren welzijn niet slechts over, maar ook met senioren wordt gesproken.
Belangrijke thema’s in het overleg met lokale politiek, openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties zijn o.a. zorg en welzijn, huisvesting, mobiliteit en digitalisering. Doel van de gemeenschappelijke inzet is van Terneuzen een seniorvriendelijke gemeente te maken.
De drie samenwerkende organisaties behouden hun autonomie.

Voor inlichtingen: Frans Tollenaar, 0115-612914/06-22243887


Eenmalige Energietoeslag

Huishoudens met een laag inkomen kunnen een energietoeslag krijgen. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen. U ontvangt deze toeslag van € 1300,- van de gemeente waar u woont, maximaal één per huishouden. Woont u met meerdere mensen met een uitkering op een adres? Dan wordt de energietoeslag uitbetaald aan de hoofdbewoner. Dit is de persoon die het langst ingeschreven staat op het adres. U kunt tot uiterlijk 31 december 2022 een aanvraag doen voor het jaar 2022.

Energietoeslag in 2023

Iedereen die in 2022 een aanvraag heeft gedaan en recht heeft op de toeslag ontvangt in 2023 automatisch opnieuw de toeslag. U hoeft dus geen nieuwe aanvraag te doen. Wij betalen de energietoeslag in 2023 in vier gelijke termijnen van € 325,- per termijn, zolang de aanvrager in de gemeente Terneuzen woont. Betaling vindt plaats in week 13, week 26, week 39 en week 50.
Als u in 2022 geen aanvraag heeft gedaan, of de aanvraag is afgewezen, dan kunt u in 2023 een nieuwe aanvraag doen. De aanvraag kunt u indienen vanaf 1 februari 2023 tot en met 31 december 2023.

Aanvraag 2022

Heeft u een laag inkomen en heeft u geen ziektekostenverzekering via de gemeente en heeft u nog geen eenmalige energietoeslag ontvangen? Dan kunt u met onderstaand aanvraagformulier de energietoeslag in 2022 aanvragen tot uiterlijk 31 december 2022. Lever kopieën of scans in van alle bewijsstukken. Die kunt u bijvoegen bij uw aanvraagformulier. Zorg ervoor dat de bewijsstukken leesbaar en compleet zijn.

Aanvraagformulier Energietoeslag 2022

Na het invullen en ondertekenen kunt u het aanvraagformulier en de bewijsstukken mailen naar uitkeringsadministratie@terneuzen.nl (maximaal 10 MB per mailbericht) of per post toesturen of persoonlijk afgeven aan de balie. Als u graag uw bestanden digitaal wilt opsturen maar het lukt niet om onder de grens van in totaal 10 MB te blijven, dan kunt u de bestanden met ons delen via https://cryptshare.terneuzen.nl. Als u gebruik maakt van cryptshare, dan verzoeken wij u om ons na de verzending ook de e-mail met het wachtwoord te sturen. U stuurt dit naar uitkeringsadministratie@terneuzen.nl.