Geachte 50 Plussers van Sluiskil….

                                  
Bij de jaarwisseling van de Katholieke Bond van Ouderen van de afdeling Sluiskil bevat het aantal KBO-leden van 50-plussers van ons dorp een kleine 150 leden!!

 

We leven in een tijd dat BEZUINIGEN met hoofdletters wordt geschreven er gaat bijna geen dag voorbij of we horen wel een of ander voorstel voor weer nieuwe bezuinigingen.
En waar bezuinigt men het gemakkelijkst??? Juist ja bij de ouderen, die hebben immers ‘het minste in te brengen” Het helpt niet veel als ouderen een staking organiseren, daar hebben  we alleen onszelf mee. Je moet massa hebben om gewicht in de schaal te leggen en samen bereik je wel degelijk wat.
Een organisatie zoals de KBO (landelijk een grote organisatie met vele leden) heeft WEL invloed  en als U dagelijks uw krantje openslaat, kunt U geregeld lezen wat de Ouderbond zoal doet en hoe ze van invloed kan zijn. (Ook bij de coalitiebesprekingen van een nieuw kabinet.) De bond is tegen premiebetaling van de AOW door gepensioneerden.

Zij is lid van de patiëntenorganisaties – herinnert U hoeveel en hoe vaak – zij al in het nieuws kwam inzake het ouderenbeleid en de zorginstellingen. Bovendien wordt zij gehoord in zorg – en verpleeginrichtingen  en heeft zij een stem in het ouderenhuisvestingsbeleid. (KBO-Sluiskil heeft op verzoek van leden op de barricaden gestaan voor het openhouden van de keuken in het restaurant van zorginstelling Ter Schorre en komt op voor de patiënten  bij uitbetalingen door zorgverzekeraars.) 

Zij maakt zich sterk voor het behoud van de koopkracht van de gepensioneerden en laat telkenmale - tot in de hoogste regionen haar stem en protest horen ook in deze economisch moeilijke periode. Denk maar aan het vele werk dat de bond deed toen bleek dat 65 plussers vele aftrekposten onbenut lieten bij het invullen van de belastingbiljetten. Haar ouderenadviseurs staan ook U met raad en daad bij, bij het invullen van de belastingformulieren.

Het plaatselijk bestuur is actief, verzorgt voorlichting, verwijst U verder naar adviseurs, verwijst naar de mogelijkheden voor collectieve kortingen, organiseert cursussen en gezellige bijeenkomsten, brengt de KBO-PCOB rond aan de leden, biedt reizen aan en onderhoud de contacten met de Bond. Dit alles vindt men ook terug op hun website www.kbo-sluiskil.nl en vraagt een meer dan gemiddelde bezieling van de vele vrijwilligers die zich, met hart en ziel, inzetten voor de organisatie. De K.B.O. is een organisatie die pal staat voor hen, die een lang en arbeidzaam leven achter de rug hebben, maar ook voor hen, die nu nog in het arbeidsproces en straks toch hopen op vele jaren van geluk en voldoening in een maatschappij, waarvoor zij zich zo lang hebben ingezet.
Kortom, versterk haar gelederen. Kom op voor Uw rechten en doe dit via een goede organisatie.

 

Voor het geld hoeft U het niet te laten. Voor € 21,00 per persoon bent U een jaar lid.
Nog altijd geen bedrag, als U bedenkt wat er tegenover staat.

Lid worden? Of weet U mensen, die graag lid willen worden om bovenstaande redenen? Neem of laat ze  contact opnemen  met onderstaand persoon:                                                                                

Mevr. Ans Hage
Kanaalzicht 45
4541 CJ Sluiskil
Tel: 0115-471419
Email: anshage@zeelandnet.nl

 

Het Bestuur K.B.O. Sluiskil.

 

 

 

z

ldd