Beste Senioren van Sluiskil….

Bij de laatste jaarwisseling bevatte het ledenaantal van KBO Sluiskil

135 senioren!

We leven momenteel in een onzekere tijd vanwege corona, oorlog in Oekraïne, bezuinigingsmaatregelen en ontkoppeling in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet; terwijl er vele potjes zijn om te verdelen. In deze verdeling komt de menselijke maat achteraan.
En bij wie bezuinigt men het gemakkelijkst? Juist ja: bij de senioren, die hebben immers ‘het minste in te brengen’. Het helpt niet veel als senioren een staking organiseren (geen vrijwilligerswerk doen) of demonstreren, daar hebben  we alleen onszelf mee.
Je moet massa hebben om gewicht in de schaal te kunnen leggen en samen heb je meer kans om wat te bereiken.
Een organisatie zoals de KBO-PCOB (landelijk een grote organisatie met vele leden) heeft WEL invloed samen met andere seniorenbonden en organisaties.   

Sterk maken voor het behoud van de koopkracht van de gepensioneerden en laat telkenmale - tot in de hoogste regionen haar stem en protest horen, ook in deze economisch moeilijke periode.
Denk maar aan het vele werk dat de bond deed toen bleek dat 65 plussers vele aftrekposten onbenut lieten bij het invullen van de belastingbiljetten. Haar ouderenadviseurs staan ook U met raad en daad bij, o.a. bij het invullen van de belastingformulieren.
Het plaatselijk bestuur is actief, verzorgt voorlichting, verwijst U verder naar adviseurs, verwijst naar de mogelijkheden voor collectieve kortingen, organiseert cursussen, bewegingsactiviteiten en gezellige bijeenkomsten, brengt de KBO-PCOB Magazine rond naar de leden, biedt dag busreizen aan en wordt in de toekomst meer gesteund door KBO-PCOB, landelijk, provinciaal, regionaal, lokaal; ledenwerving, ledenbehoud prioriteit bij het marketingplan van KBO-PCOB. KBO Sluiskil werkt nauw samen met de KBO afdelingen in de gemeente Terneuzen en met PCOB afdeling Terneuzen. Met name op het gebied van belangenbehartiging; 3 KBO leden en 3 PCOB leden vormen samen de werkgroep KBO-PCOB belangenbehartiging in de gemeente Terneuzen. Pal staan voor hen, die een lang en arbeidzaam leven achter de rug hebben, maar ook voor hen, die nu nog in het arbeidsproces zitten en straks toch hopen op vele jaren van geluk en voldoening in een maatschappij, waarvoor zij zich zo lang hebben ingezet. Een goede samenwerking met welzijnsorganisatie aan-z is het gevolg.
Voor de Zeeuwen is behoud van leefbaarheid in de kernen een zeer belangrijke zingeving! De werkgroep belangenbehartiging doet hiervoor zijn best in gesprekken met B&W, raadsfracties.
Kortom, versterk de gelederen van KBO afdeling Sluiskil als lid en vrijwilliger of eventueel bestuurslid; uiteraard ook jonge senioren welkom, die het leuk vinden om hun expertise (tijdelijk) in te zetten.

K.B.O betekent ook Kom Bij Ons. Kom op voor Uw rechten en doe dit via een goede organisatie.

Voor het geld hoeft U het niet te laten. Voor €21,00 per persoon bent U een jaar lid.
Nog altijd geen bedrag, als U bedenkt wat er tegenover staat.

Lid worden? Of weet U mensen, die graag lid willen worden om bovenstaande redenen? Neem of laat ze contact opnemen met een van de bestuursleden van KBO Sluiskil.
Met vriendelijke groet, Het Bestuur van KBO afdeling Sluiskil.

 

 

 

 

 

z

ldd