VOA= Vrijwillige Ouderenadvisering.

Leden van KBO- en PCBO-afdelingen in Zeeland die een hulpvraag hebben, kunnen zich wenden tot de secretaris van het afdelingsbestuur of tot de provinciaal coördinator ouderenadvisering de heer Wim Copper.

Gegevens: Wim Copper, Mozartlaan 6 4462 js Goes
Tel 0113 – 215915 E-mail: wiljaco@hetnet.nl

HUBA = Overzicht hulpen bij belastingaangifte (HUBA)
peildatum december 2019.
Lid PBOZ = Lid Projectteam Belastingservice Ouderenbonden Zeeland

 

 

HUBA

R.P.M. van Acker
Kanaalkade 90
4571 CL Axel

 

 

rvanacker@zeelandnet.nl

HUBA

Lid PBOZ

Walther van Acker
Traverse 12
4561 GE Hulst 

 

0114-315550

 

wacker@zeelandnet.nl

HUBA

Lid PBOZ

G.A.M. Arens
Past. Boumanstraat 24
4583 SH Terhole

 

0114-311014

 

garens@zeelandnet.nl

HUBA

Paul de Deckere
Kauterstraat 20
4568 AN Nieuw-Namen

 

0114-345360

 

p.de.deckere@kpnplanet.nl

HUBA

Jos van Eck
Oude Galgenstraat 25                 
4564 BD St.Jansteen

 

0114-314039

 

jos@van-eck.com

HUBA

François Hoefnagels
Oude Zoutdijk 6
4561 HP Hulst

 

0114-313868

francoishoefnagels@online.nl

HUBA

Willy Kamoen
Sparksstraat 26a
4539 PD Spui

0115-561526

06-51563694

 

voorzitterkbo@zeelandnet.nl

HUBA

Jo Lambert
Bossestraat 33a
4581 BA Vogelwaarde

 

0114-671661

 

vandunoek@zeelandnet.nl

HUBA

A. Mol
Campensedijk 62
4581 PW Vogelwaarde

 

0114-681029

 

adri.mol@planet.nl

HUBA

H.G.H. Peters
Churchillaan 1066
4532 JJ Terneuzen

 

0115-481541

 

pete3251@planet.nl

HUBA

P.J.M. Remorie
Meulenpad 2
4581 EA Vogelwaarde

 

0114-671465

 

rosapiet@zeelandnet.nl

HUBA

H.H. van Renselaar
Beukenstraat 8
4581 BT Vogelwaarde

 

0114-671669

 

hhvanr@zeelandnet.nl

 

HUBA

Wilfried Staelens
Schoolstraat 12
4529 GM Eede

 

0117-491786

 

wstaelens@gmail.com

HUBA

François Hoefnagels
Oude Zoutdijk 6
4561 HP Hulst

 

0114-313868

francoishoefnagels@online.nl

 

top

 

 

z

ldd