VOA= Vrijwillige Ouderenadvisering.

Leden van KBO- en PCBO-afdelingen in Zeeland die een hulpvraag hebben, kunnen zich wenden tot de secretaris van het afdelingsbestuur of tot de provinciaal coördinator ouderenadvisering de heer Wim Copper.

Gegevens: Wim Copper, Mozartlaan 6 4462 js Goes
Tel 0113 – 215915 E-mail: wiljaco@hetnet.nl

Home